Fastighetsbolag, -förvaltning - Förpacknings-, fyllningsuppdrag